home | website | contact | zoeken |
disclaimer disclaimer
De informatie geplaatst op www.south-design.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van South. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. South kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.south-design.nl. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. South kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

auteursrecht

South behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van South verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van South mag zonder schriftelijke toestemming van South openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

colofon

Deze site is in opdracht van South ontwikkeld.

design: South

realisatie: Innonet
sitemap | disclaimer | ©2009 SOUTH